स्वागतकक्ष arrow मराठी व्याकरण arrow विशेषणे arrow सोडलेले- होण्यासारखे
सोडलेले- होण्यासारखे
लेख़क Administrator   
मराठी English
सोडलेले Excluded
सोपे Easy
सोळा Sixteen
सोसणारा Endurer
सोसलेले Suffered
सौम्य Mild
स्तुती केलेले Praised
स्तुत्य Praiseworthy
स्थानिक Local
स्थिर Static
स्थूल Fat
स्पष्ट Evident
स्वच्छ Clean
स्वतंत्र Free
स्वर्गाचे Heavenly
स्वादिष्ट Tasty
स्वीकारलेला Accepted
हट्टी Obstinate
हलका Light
हलणारे Shaking
हलते Moving
हललेले Shaken
हलविलेले Shaken
हवे तसे At one's will
हितकर Proper
हितकारक Virtuous
हिरवे Green
हुशार Clever
हेवा करणारा Envious
होण्यासारखे Likely to happen
 

  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Auto width resolution
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color