हुशार साळिंदर
लेख़क Administrator   
साळिंदर फळे गोळा करायला लागली तेव्हा तिला फक्त एकच फळ हातात धरता येऊ लागले. मग तिने युक्ती केलि. झावर चडःऊन तिने आपली पाठ खाली करून फलाच्या ढीगावर स्वत:ला झोकून दिले. पाठीला चिकतलेली सर्व फळे घेऊन ती खुषीत घरी गेली.
 

  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Auto width resolution
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color