नाचणारे मोजे
लेख़क Administrator   
राजू कपडे व बूट पायमोजे काढून आंघोळीस गेला. शेजारीच दोन बेडूक खेळत होते. बगळा दिसल्याबरोबर ते पायमोज्यात शिरले. बगळ्याला बेडूक सापडले नाहीत. राजूला मात्र पायमोजे कसे नाचताहेत हे कळेना.
 

  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Auto width resolution
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color