कुणी मला पाडले ?
लेख़क Administrator   
खिडकीतले खाद्य खाण्यासाठी मोत्या लाकडांच्या ढिगावर चढला खरा पण कसा का तो परत खाली आला. त्याला कोणी पाडले?
 

  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Auto width resolution
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color