आज्ञाधारक कुत्री
लेख़क Administrator   
दोन कुत्र्यांना एक टॊपी आणायला सांगितली दोघांनी ती लगेच आणली पण कशी?
 

  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Auto width resolution
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color