* मधमाशी *
लेख़क Administrator   

मधमाशी, मधमाशी, मधमाशी
गुण गुण करशी
भिर भिर फिरशी
दम दम दमशी
एका जागी बैस जराशी ---- १

मधमाशी, मधमाशी, मधमाशी
एकटी दुकटी
तू मधमाशी
मधाच्या बाटल्या
भरतेस कशी ? ---- २

मधमाशी, मधमाशी, मधमाशी
पैशाचा बटवा
घेऊन जा तुला
अन् मधाची बाटली
आणून दे मला ---- ३

आवळीजावळी पिंटू नि पिंकी
सांगते ऐका
भावंडे माझी
सतराशे साठ
पण सारी कामाची ---- ४

आवळीजावळी पिंटू नि पिंकी
मध नाही आणत
बाजारातून विकत
फुलातून हिंडत
घेऊन येते फुकट ---- ५

आवळीजावळी पिंटू नि पिंकी
जवळ नका येऊ
नाहीतर देणार नाही खाऊ
त्रास नका देऊ
नाहीतर चावा आम्ही घेऊ ---- ६

 

  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Auto width resolution
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color