* पावसा रे पावसा *
लेख़क Administrator   
पावसा रे पावसा तू असा रे कसा
आमच्यावरती रुसलास जसा
जप तुझा करून कोरडा पडला घसा
लवकर ये जसा असशील तसा ---- १

वाट तुझी पाहून आमचे शिणले डोळे
तुझ्याविना चातकही इथे तळमळे
तुझ्यासाठी जीव आमचा तिळ तिळ उले
तुझ्याविना झालो आम्ही सारे खुळे ---- २

सार्‍यांचे हाल काही पाहवेना
हाय हाय ऊन काही साहवेना
ढगातले पाणी खाली येईना
डोळयातले पाणी काही जाईना ---- ३

भेटीसाठी तुझ्या काही नाही घासाघीस
भेट तुझी होता ना वाटे बासबीस
भेटीसाठी तुझ्या होतो जीव कासावीस
भेट तुझी होता जणू फिरे मोरपीस ---- ४


डाऊनलोड करा.
 

  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Auto width resolution
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color