* स्पर्श *
लेख़क Administrator   


तव हस्ताचा स्पर्श लाभता
शब्द घे तव माधुरी
मधुरतेसवे अर्थ हा करी
अमृताची बरोबरी
शब्द-अर्था जोड जैशी
नववधू जणू लाजरी
कृष्णकन्हैय्या हाती शोभे
हासरी जणू बासरी ----१

तव हस्ताचा स्पर्श लाभता
शब्दास ये नव पल्लवी
झिरमिरी ह्या सोनपदरी
अर्थ नूतन साठवी
सौंदर्याचे दर्शन जगता
उकलुनि परि तो दाखवी
कृष्णकन्हैय्या हासुनि दावी
आपुली ही छबी नवी ---- २

तव हस्ताचा स्पर्श लाभता
शब्दास ये नव रूपडे
विविधरंगी अर्थछटांचे
प्रथमदर्शनी कूट पडे
लक्षपूर्वक पाहता नव
अर्थ त्यातूनी उलगडे
कृष्णकन्हैय्या अंगी शोभे
सानुले जणू अंगडे ---- ३डाऊनलोड करा.
 

  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Auto width resolution
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color