* अमेरिका *
लेख़क Administrator   

विमानातल्या प्रथमप्रवासी अमेरिका गाठले
परि मातृभूमीला स्वप्नी सुद्धा कधी न अंतरले ---- १

भलाथोरला देशचि आहे अमेरिका हा जसा
फळाफुलांनी फुलारलेला स्वर्गचि वाटे जसा ---- २

त्या देशाप्रती जाण्याचीही संधी मज लाभली
शितावरुनी त्या भाताचीही जाणीव की जाहली ---- ३

रसाळवाणीमधुनी सांगण्या लागे जी बुद्धी
ठाऊक आहे मला तेवढी नाही माझी मती ---- ४

पिटुकल्याशा खारीपरि ते यत्नचि मी केले
भावलेच जे मला तसे ते वर्णन मी केले ---- ५

पैसा-अडका सारे तेथे आहे मुबलक
घरे नि दारे रस्ते शहरे सारे सुरेख ---- ६

ठेंगणीठुसकी बसकी घरे ती छपरे उतरती
आकाशाला भिडणार्‍याही दिसती इमारती ---- ७

कसल्याही त्या कामाचा ना कोणा कमीपणा
ठायीठायी असती तेथे शिस्तीच्याच खुणा ---- ८

लाल नि हिरव्या दिव्यांच्या त्या इशार्‍यावरती
सुसाटवेगे पळती गाड्या त्या रस्तोरस्ती ----९

पोलिसमामांच्या कायद्याची ती भीती असे मनी
म्हणुनि तयांच्या वाटेला ना जाई कधी कुणी ---- १०

अमेरिकेमधि आहे सारे जगताच्या उलटे
लेफ्टहँड ड्राइव्ह करीत गाडी पळत की सुटते ---- ११

राइटटर्न घेण्या कधीही तेथा नलगे परमिशन
परि लेफ्टटर्न घेण्या रस्यावरती आखलेली खूण ---- १२

फ्रीवेवरती असती तेथे दोन-चार लेन
घुसाघुशी अन् गैरशिस्तीचे नाही देणं घेणं ---- १३

सुपरबाजारी लहानमोठ्या वस्तूंची दाटी
तारीखवार नि किंमतीचीही प्रत्येका पाटी ---- १४

कोठेही जा पोस्टात सुद्धा हसुनी स्वागत होते
प्रत्येक गोष्टीत ` मेड इन चायनाचे ' दर्शन की घडते ---- १५

अर्ध्यावरती जनता तेथील चिनी जपानी दिसे
काळा-गोरा भेदही तेथे फारसा उरला नसे ---- १६

कॉलेजच्या त्या वाटेला ना विशेष कुणी जाती
दहा-पंधरा वर्षाचीही होती कमावती ---- १७

घराघरातून राजाराणी सुखात नांदती
लहान मुलेही वेळेआधी शहाणीसुरती होती ---- १८

आजी-आजोबा काका-मामा नाती ना उरली
कुटुंबसंस्था कधी न तेथे खोलवरी रुजली ---- १९

लग्नबंधनी अडकत नाही कोणी लवकरी
स्वातंत्र्याच्या उपभोगाची प्रत्येका सुरसुरी ---- २०

स्वच्छतेचे का बा आपणा इतुके ते वाकडे
शिकू नये का आपण त्यांचे दोन चार तरी धडे ---- २१

मधमाशीच्यापरी आपणही चांगले तेचि घ्यावे
कोठेही जरी गेलो जगती संस्कार न बदलावे ---- २२

लोकसंख्या हे कारण आहे अपुल्या गरिबीचे
कर्तव्यचि ते आहे अपुल्या सार्‍या जनतेचे ---- २३डाऊनलोड करा.
 

  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Auto width resolution
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color