* स्वप्नात *
लेख़क Administrator   
गुंतले हे मन माझे
तुझ्या केशपाशावरी
कसे आवरू हे मन
सल बोचते ही उरी ---- १

खोल जखम उरीची
कशी कुणाला गे सांगू ?
जखमेत जळून गे
मन लागते दुभंगू ---- २

केशपाशाने ग तुझ्या
ठेव बांधून मजला
ऊन उतरले अंगी
जीव होई सोनसळा ---- ३

मनमोराचा पिसारा
फुलेल का कधीतरी ?
निवेल हे मन माझे
तृप्त होईन अंतरी ---- ४

नाही सफल जाहले
नाते आपुले सत्यात
पण चुकवू नको गं
भेट आपुली स्वप्नात ---- ५


डाऊनलोड करा.
 

  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Auto width resolution
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color