* बोल बोलता *
लेख़क Administrator   
घड्याळाचा काटा सरकतो कधी
कळत नाही बघता बघता
अचानकपणे ठसका लागतो
न कळत जेवता जेवता ---- १

हॅलो, हाय-फाय म्हणावे लागते
घाईमध्ये असता असता
देखल्या देवा हात जोडतो
नकळत जाता जाता ---- २

मनातल्या मनात हसू येते
पु.लं. चे लिखाण वाचता वाचता
डोळयामध्ये आसू भरती
नकळत हसता हसता ---- ३

भली मोठी जांभई येते
बोअर कविता ऐकता ऐकता
झोपेतून जाग अलगद येते
पहाटपक्षी गाता गाता ---- ४

क्षणात ऊन क्षणात पाऊस
श्रावणमासी बघता बघता
ज्याचा तोही उरत नाही
आठवडोही बुडता बुडता ---- ५

देवाचे नाव मनोमन घ्यावे
काम करता उठता बसता
ठाऊक नाही संपेल कधी
जीवन आपले बोलबोलता ---- ६


डाऊनलोड करा.
 

  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Auto width resolution
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color