अनुक्रमणिका
लेख़क बाळकृष्ण शंकर जोशी   
१. मनोगत     १    
२. वैदिक भाषा शैली व विषय प्रवेश ८      
३. ऋग्वेदातील ३३ देवतांचे वैज्ञानिक स्वरूप  ६३  
४. सप्तपाताळ - सप्तलोक       १७१              
५. विश्वातील अतिसूक्ष्म अतिविशाल १९५    
६. वेदातील अणू रहस्य      २०३            
७. सूर्यमाला     २३२                         
८. विश्व उत्पत्ती यज्ञ  - नासदीय सूक्त  २६८         
सृष्टीउत्पत्ती सूक्त पुरुष सूक्त
९. परमात्मा - परमेश्वर      ३२०             
१०. उपसंहार ३५३                         
 

  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Auto width resolution
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color