इवली विनती
लेख़क सौ. शुभांगी सु. रानडे   

भलेबुरे जो जसे वागतो भरल्या अपुल्या गेही
मिळे तसे त्या कर्माचे फळ नसे ठाऊके कधीही . . . १

द्यावे तेव्हा घ्यावे ऎसा नियम असे या जगती
परि ना स्मरती उपकाराला सुखेचि विसरूनी जाती . . . २

गोष्ट चांगली घडता त्याचे श्रेय सर्वही घेती
इतर जनांचे कौतुक कधि ना उदारचित्ते करिती . . . ३

लहानसहानही दोषांसचि ते पर्वतापरि गणती
कशी करावी अशा जनांवरी प्रीती वा ती भक्ती . . . ४

वडीलधारे आजी-आजोबा गोष्टीस एका कथिती
चुकले जरि जन इतर कितीही सोडू नये जनरीती . . . ५

भल्याबुर्‍या सार्‍या कर्मांचा हिशोब असतो वरती
चुकता केल्याविण न हिशोबा जात कुणीही वरती . . . ६

म्हणूनि जगती सकल जना जे सदा आपुले म्हणती
देव धरी तो वरदहस्त त्या गुणी जनांच्या वरती . . . ७

म्हणूनि कथिते तुम्हाप्रती हे चार शब्द मी अंती
राग नसावा लोभ असावा एकचि इवली विनती . . . ८डाऊनलोड करा.
 

  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Auto width resolution
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color