पैशाचा खेळ
लेख़क सौ. शुभांगी सु. रानडे   

पैसा बोलतो, चालतो
सकला नाचवितो
पैसा बोलतो, चालतो - - - ध्रु.

कुणा फसवितो, रडवितो
कुणा झुलवितो, हसवितो
दूर देशा धाडीतो
पैसा बोलतो, चालतो - - - १

रावरंकालाही खुलवितो
हजार वाटांनी खुणावितो
सकलजना भुलवितो
पैसा बोलतो, चालतो - - - २

राशी सुखाच्या दावितो
डोंगर दुःखाचेही उभारतो
परि नामानिराळा होतो
पैसा बोलतो, चालतो - - - ३

नावारूपाला आणवितो
परि स्वरूप ना दाखवितो
कधि नावही नुरवितो
पैसा बोलतो, चालतो - - - ४

महालमाडीही मांडितो
मांडता मांडता मोडितो
स्वप्ने उधळुनि देतो
पैसा बोलतो, चालतो - - - ५

आशा उद्याची फुलवितो
राक्षसी रूपांनी भिववितो
कधि देवरूप दावितो
पैसा बोलतो, चालतो - - - ६

दान दैवाचे देई तो
सहजी लुटूनिही नेई तो
खेळ कैसा खेळतो
पैसा बोलतो, चालतो - - - ७

पैसा बोलतो, चालतो
सकला नाचवितो
पैसा बोलतो, चालतो - - -डाऊनलोड करा.
 

  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Auto width resolution
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color