स्वप्नपूर्ती पी.डी.एफ़ छापा ई-मेल
लेख़क प्रा. एच. यु. कुलकर्णी   
चांदण्या रात्रितले ते स्वप्न मम साकारले ।
प्रीतीचे मंदीर ह्रदयी भव्य तू आकारले ॥१॥

पाहता नयनी तुझ्या मी भान माझे हरपले ।
दृष्टीने तव भाळले अन मी न माझी राहिले ॥२॥

विरुन गेले तत्क्षणी ते शब्द मम ओठातले ।
प्रीतीची सरिता बहे मग बांध नच मी घातले ॥३॥

अंतरीचे भाव माझ्या प्रीतीने तव जाणिले ।
हस्तस्पर्शातून सारे अंग अंग शहारले ॥४॥

प्रेमभावे जवळ सरुनी स्कंधी तव मी विसावले ।
भाग्य माझे कंठी मम या तन्मणी तू बांधले ॥५॥
 
< मागील   पुढील >

  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Auto width resolution
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color