चतुर कोंबडी पी.डी.एफ़ छापा ई-मेल
लेख़क Administrator   
कोंबडीने आपल्या तीन पिल्लांसह नदी पार करायची होती तिने बदकाला विनंती केली. बदक त्याच्या तीन पिल्लांच्या पाठीवर बसून कोंबडीवे नदी पार केली.
 
< मागील   पुढील >

  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Auto width resolution
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color