राक्षसी उंदीर पी.डी.एफ़ छापा ई-मेल
लेख़क Administrator   
उंदराच्या मागे लागले मांजर. उंदीर खूप हुशार. त्याने राजूचे भिंग पाहिले होते. त्याने टेबलावर उडी मारली व भिंगामागे जाऊन राक्षसी उंदराचे रूप घेतले. मांजर घाबरून पळून गेले.
 
< मागील   पुढील >

  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Auto width resolution
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color