उंदीरमामा पी.डी.एफ़ छापा ई-मेल
लेख़क Administrator   
दोन कुत्र्यांना सापडला एक उंदीर, भांडाभांड करताना उंदीर दोन्हीकडून ओढल्यावर खरा प्रकार ध्यानात आला.
 
< मागील   पुढील >

  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Auto width resolution
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color