खेळ अंगाशी आला पी.डी.एफ़ छापा ई-मेल
लेख़क Administrator   
बेडकांना झोपाळा बांधण्यासाठी छान दोन काठ्या दिसल्या. झोपाळा बांधून ते बेडूक आनंदात झोके घेऊ लागले. पण बगळ्याच्या पायांबरोबर तेही आयते बगळ्याच्या तावडीत सापडले.
 
< मागील   पुढील >

  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Auto width resolution
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color