* आस * पी.डी.एफ़ छापा ई-मेल
लेख़क Administrator   

देवा तुझा ध्यास / लागलासे खास /
लागे मज आस / दर्शनाची //१//

देवा तुझ्या पायी / ठेविते मी डोई /
आहे तुझ्या ठायी / भक्ती माझी //२//

देवा तुझा छंद / हाच माझा बंध /
वाया हा सत्संग / जावो नये //३//

देवा तुझ्या नामी / लागे मज प्रीती /
ठेवी माये माथी / कृपादृष्टी //४//

देवा तुझ्या दारी / कोणी ना भिकारी /
प्रेमे जेऊ घाली / निजकरे //५//

 
< मागील   पुढील >

  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Auto width resolution
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color