* देव दिसला * पी.डी.एफ़ छापा ई-मेल
लेख़क Administrator   

देव दिसला बाई देव दिसला
कृष्णरुपाने अवतरला ----ध्रु ----

धावे जनीच्या हाकेला
मदत करी तो दळायला
मीराबाईचा विषप्याला
पिऊनी झाला तो काळा ----१

भोळया तुक्याच्या नामाला
कधी न हरि तो विसरला
काढुनि वरती गाथेला
दर्शन दिधले जनतेला ----२

आवडी नाम्याच्या भक्तीला
नाम्यासाठी हरि भुकेजला
कावडी घेऊन पाण्याला
श्रीखंड्या तो कधी बनला ---- ३

सुदामदेवाच्या मैत्रीला
जागुन चाखी पोह्याला
दुर्जनास ना गवसला
विदुराघरी परि हरी रमला ---- ४

वदण्या गीता जनतेला
ज्ञान्याहृदयी तो वसला
धावुनी आला मदतीला
रेड्यामुखी वेद वदविला ---- ५

संकटी रक्षी जगताला
गोवर्धन हाती धरीला
वदनी विश्वरुपाला
दावी यशोदामातेला ---- ६

देव दिसला बाई देव दिसला
कृ ष्णरुपाने अवतरला ---- ध्रु ----डाऊनलोड करा.
 
< मागील   पुढील >

  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Auto width resolution
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color