* तुळस * पी.डी.एफ़ छापा ई-मेल
लेख़क Administrator   
घर तसं मोठ्ठं
भर वस्तीत छानसं
आल्या गेल्या पाहुण्यालाही
वाटे खूप रहावसं ---- १

एक नाही दोन नाही
खोल्या दहा बारा
प्रत्येक खोलीचाच
स्वागतशील उंबरा ---- २

भल्या पहाटे सकाळी
दारी सजते रांगोळी
स्वागताला तयार जणू
कुंकुमतिलक लेऊन भाळी ---- ३

देव-धर्म पूजा-अर्चा
सारे कसे शिस्तीने
सणवार होती अगदी
पूर्वीच्याच पध्दतीने ---- ४

कित्ती काम केले तरी
आठी नाही कपाळी
गालावरती सदैव फुलते
तीच ती गोड खळी ---- ५

केव्हाही जा तिथं तुम्ही
भर दुपारी उन्हात
स्वागत होईल नेहमीच तुमचं
हसू लेऊन गालात ---- ६

संसाराच्या हिंदोळयावर
झोके घेता घेता
गळयातल्या कोकिळेला
सवड नाही आता ---- ७

लहान थोर पै-पाहुणे
सार्‍यांनाच जपणारी
हसर्‍या अंगणी शोभून दिसते
तुळस जणू मंजिरी ---- ८


डाऊनलोड करा.
 
< मागील   पुढील >

  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Auto width resolution
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color