* माऊली * पी.डी.एफ़ छापा ई-मेल
लेख़क Administrator   
देवाजीने आज खरी हाक माझी ऐकली
सोनुल्यांनो, तुमच्यामुळे धन्य मीही माऊली ---- ।।

चांदण्यांची फुले सांगू किती म्हणुनि वेचली
काट्यांचीही गुलाबाच्या फुले जणू जाहली
तृप्ती माझ्या संसाराची आज खरी जाहली
सोनुल्यांनो, तुमच्यामुळे धन्य मीही माऊली ---- १

सुखाची ही रास माझ्या अंकी जणू उतरली
रामकृष्ण जोडी जणू अवनी अवतरली
वैद्यराजकृपेमुळे देवभेट जाहली
सोनुल्यांनो, तुमच्यामुळे धन्य मीही माऊली ---- २

तुमच्यामुळे राजसांनो, सृष्टी माझी बदलली
दृष्ट तुमची काढण्याला सृष्टी शालु ल्यायिली
स्वागताला तुमच्या सारी सजुनि सिध्द जाहली
सोनुल्यांनो, तुमच्यामुळे धन्य मीही माऊली ---- ३

कृष्णदेवरायाचीही मुरली जणू ऐकली
द्रौपदीची थाळी माझ्या हाती आज गवसली
नाती-गोती सारी माझ्या मदतीला धावली
सोनुल्यांनो, तुमच्यामुळे धन्य मीही माऊली ---- ४

माय माझ्या माऊलीची स्वप्नी मला भेटली
अमृताची वेल तिने तुमच्यासाठी धाडली
याद तिची येई मजला आज पावलोपावली
सोनुल्यांनो, तुमच्यामुळे धन्य मीही माऊली ---- ५

देवाजीही अला घरी बाळरुप घेऊनी
कौतुकाने पाहते मी त्याला डोळे भरूनी
एकसमयी सूर्य-चंद्र-उदय माझ्या सदनी
सोनुल्यांनो, तुमच्यामुळे धन्य मीही माऊली ---- ६


डाऊनलोड करा.
 
< मागील   पुढील >

  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Auto width resolution
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color