* दोन नाती * पी.डी.एफ़ छापा ई-मेल
लेख़क Administrator   

दोन नात्यातील अंतरा पुसोनी
सून-सासू संबध येती जुळुनी ---- १

घरा येता ती लेक परगृहीची
सून होई लक्ष्मीच स्वगृहीची ---- २

मायलेकीपरि प्रेम दुजे नाही
जगी ऐसी ही रीत असे बाई ---- ३

सूनबाई त्वा लेक सासू आई
सुखे नांदावे जगी धन्य होई ---- ४

लेक समजावी आपुली सासूबाई
आई समजावी तूही सूनबाई ---- ५

एकमेकींच्या मताला `हो' म्हणता
समज जपता होई न कधी गुंता ---- ६

`` होतीस ना कधीतरी तू सूनबाई
होशील ना कधीतरी तू सासूबाई `` ---- ७

जाणीव हीही हृदयी जपुनी धरावी
सुखदुःख एकमेका समजून घ्यावी ---- ८



डाऊनलोड करा.
 
< मागील   पुढील >

  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Auto width resolution
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color