* बंधन * पी.डी.एफ़ छापा ई-मेल
लेख़क Administrator   

विचारता जरी भाऊ कसा
भाऊ कसा माझा भाऊ कसा ?
आवडे मजला असे तसा
नि वाटे सकला हवासा ---- १

आठवते ते सारे मजला
होता जेव्हा इवलासा
सोज्वळ वदनी भावुक डोळे
रूपगुणांचा जणू आरसा ---- २

मायेचा जणू घेई वसा
नि पाठीशी तो उभा तसा
प्रेमाने मी साद घालता
धावत येई देव जसा ---- ३

स्मरण ठेवुनी भाऊबीजेचे
समयी येई मम सदनी
सुहास्य वदनी भेट देत तो
ओवाळुनि घे मजकडुनी ---- ४

विचारता जरी ताई कशी
ताई कशी माझी ताई कशी ?
प्रेमाची जणू मूर्ति साजिरी
ताई माझी असे तशी ---- ५

मूर्ति तियेची नाजुकशी
परि कीर्ती तियेची परदेशी
जगही ओळखी सारे तिजला
भगिनी तीच ना सुकेशी ---- ६

राखी बांधी प्रतिवर्षी ती
आठवणीने मज हाती
औक्षण करता प्रेमाने ती
गाली ओघळती मोती ---- ७

तिच्या गुणांचे वर्णन करण्या
शब्द न असती मजपाशी
ताई-भाऊ अतूट बंधन
उपमा देऊ त्या कैसी ? ---- ८डाऊनलोड करा.
 
< मागील   पुढील >

  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Auto width resolution
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color