* बाळराज * पी.डी.एफ़ छापा ई-मेल
लेख़क Administrator   

वाट पाहताना आज / डोळे शिणले गं माझे /
येणार बाळराज / आज घरी //----- १

डोळा मिटेना मिटेना / नीज येईना नयना /
किती करु आराधना / देवराया //----- २

आत बाहेर तरी / किती करु येरझारी /
भांडे पालथे हे दारी / घातले गं //----- ३

कधी पाहीन बाळास / हीच एक लागे आस /
मनी बोलले नवस / नारायणा //----- ४

हासे गुलाब केवडा / पारिजाताचा गं पडे सडा /
दारी पाहता गं खडा / बाळराज //----- ५डाऊनलोड करा.
 
< मागील   पुढील >

  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Auto width resolution
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color