* दोन शब्द * पी.डी.एफ़ छापा ई-मेल
लेख़क Administrator   
अनंत कोटी त्या परमेशाचे
स्मरण कराया विसरु नका ---- १

अनंत असती आशा अमुच्या
निराश तुम्ही करू नका ---- २

अनंत असती मोहसक्ती
भक्ती तयाची करू नका ---- ३

आल्यागेल्या अतिथीशी तुम्ही
गोड बोलण्या विसरु नका ---- ४

मिळवा उदंड यशकीर्तीला
नीतीला परी सोडू नका ---- ५

उपदेशाचे दोन शब्द हे
राग तयाचा मानू नका ---- ६डाऊनलोड करा.
 
< मागील   पुढील >

  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Auto width resolution
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color