* एकही * पी.डी.एफ़ छापा ई-मेल
लेख़क Administrator   

एकही क्षण असा जात नाही की
तुझी आठवण येत नाही ---- १

एकही सण असा जात नाही की
तुझ्याविना घास खाली उतरत नाही ---- २

एकही वस्तू अशी सापडत नाही की
ज्यावर तुझा हात फिरला नाही ---- ३

एकही व्यक्ती अशी भेटत नाही की
तुझा शुभाशीष जिला लाभला नाही ---- ४डाऊनलोड करा.
 
< मागील   पुढील >

  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Auto width resolution
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color