कर्नाटक पी.डी.एफ़ छापा ई-मेल
लेख़क Administrator   
क्र. पत्ता
महाराष्ट्र मंडळ
२८ न्यू सेकेंड क्रास,
गांधीनगर, बंगलोर-५६०००९
कर्नाटक राज्य मराठी साहित्य परिषद
द्वारा : मराठी साहित्य मंडळ
स्टेशन बाजार, गुलबर्गा-५८५१०२
मराठी साहित्य मंडळ
वल्लभभाई पटेल चौक, स्टेशन बाजार,
गुलबर्गा-५८५१०२
मराठा महासंघ
मराठा भवन,न्यूराघवेंद्र कॉलोनी,
ब्रह्मपूर, गुलबर्गा-५६५१०३
श्री संतज्ञानेश्वर मराठी साहित्य मंडळ
द्वारा : श्री तिरुमला उच्च प्राथमिक विद्यालय
बस्वन गलीच्या बाजूला औराद (बा) ५८५३२६ जिल्हा बिदर
महाराष्ट्र मंडळ हुबळी
क्लब रोड, हुबळी-५८००२९
मराठी वाङ्मय प्रेमी मंडळ
वीर सावरकर मार्ग, मसारी भाग, हेड पोस्ट ऑफीस मागे
पोस्ट-गदग-५८२१०१ जि. धारवाड
मराठी मंडळ
बेळगांव रोड, धारवाड-५८०००८
महाराष्ट्र मंडळ
द्वारा :रा. एस. आर. भिडे गोडबोले मळा,
टिळक रोड, बिजापूर-५८६१०१
१० महाराष्ट्र मंडळ
द्वारा : श्री. व्ही. आटर. मुझुमदार
म्हैसुर किर्लोस्कर लि. माय क्लब,
पोस्ट : यंत्रपुर, हरिहर-५७७६०२
 
< मागील   पुढील >

  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Auto width resolution
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color