आज्जी ग आज्जी पी.डी.एफ़ छापा ई-मेल
लेख़क Administrator   

आज्जी ग आज्जी
तू लाडकी ना माझी
गोष्ट मला सांग तू
छान चिऊकाऊची ---- १

आज्जी ग आज्जी
तू लाडकी ना माझी
चिऊकाऊची शाळा
असते तरी कुठची? ---- २ 

आज्जी ग आज्जी
तू लाडकी ना माझी
चिऊकाऊच्या या डब्यात
असते का पोळीभाजी? ---- ३

आज्जी ग आज्जी
तू लाडकी ना माझी
चिऊकाऊला असतात का
आज्जी नि बिज्जी ---- ४डाऊनलोड करा.
 
< मागील

  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Auto width resolution
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color