काव्यदीप पी.डी.एफ़ छापा ई-मेल
लेख़क Administrator   

काव्यदीपा हाती धरोनी
अमर तुला करणार
माऊली सदा तुला स्मरणार ----------(धृ.)

आम्हाला जरी सोडून गेलीस
काव्यधना परी देऊन गेलीस
सकलांना ते वाटून देण्या
कधी न विस्मरणार
माऊली सदा तुला स्मरणार ----------(१)

काव्यज्योतिच्या रूपे तुझिया
स्वर पडती तव कानी माझिया
दीपामधल्या स्नेहाला मी
कमी न पडू देणार
माऊली सदा तुला स्मरणार --------(२)

काट्यामधूनी गुलाब फुलवित
सजविलेस तू अमुचे जीवित
जरतारी हे काव्यवस्त्र मी
लेऊनिया जगणार
माऊली सदा तुला स्मरणार --------(३)

उठता-बसता कामही करता
विरली काया सकलांकरिता
कवितारूपी सदा तुझे मी
नाम मुखी धरणार
माऊली सदा तुला स्मरणार ----------(४)

तुझ्याचरुपे विठूहरी तो
रोजच मजला दर्शन देतो
आठवरुपी मजजवळी तू
सदाचीच उरणार
माऊली सदा तुला स्मरणार ----------(५)

तव आयुष्या झाले सोने
बैसविले तुज जवळी प्रभूने
काव्यदीपा देऊनि मज सुख
दिधले अपरंपार
माऊली सदा तुला स्मरणार ----------(६)

स्थलकालाचे बंधन नुरले
अखिल विश्व हे तुझे जाहले
स्वप्नी परी मी कधीमधी तरी
अंकी तुझ्या निजणार
माऊली सदा तुला स्मरणार --------(७)डाऊनलोड करा.
 
पुढील >

  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Auto width resolution
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color