काळ पी.डी.एफ़ छापा ई-मेल
लेख़क Administrator   

(मानव हा स्वत:ला सर्वश्रेष्ठ समजत असला तरी काळापुढे त्याची काही मात्रा चालत नाही. त्या काळामुळेच रावाचा रंक व रंकाचा राव होतो. होत्याचे नव्हते होऊ शकते. अशा ह्या सर्वशक्तिमान काळाला वंदन असो. )

काळाचा खेळ निराळा रे बाळा
काळाचा खेळ निराळा . . . ध्रु. ।।

काळाच्या पुढे फिकाच पडे
सारा मानव चाळा रे बाळा
काळाचा खेळ निराळा . . . १

उंच डोंगरी वसे जो कधी
जाई सागर तळा रे बाळा
काळाचा खेळ निराळा . . . २

सागर तळाचा मासा इवला
भिडे निळया आभाळा रे बाळा
काळाचा खेळ निराळा . . . ३

सिंहासन मिळे कुणाला
कुणा बंदिशाळा रे बाळा
काळाचा खेळ निराळा . . . ४

पाण्याची कोठे भरती तळी
कोठे न थेंब तळा रे बाळा
काळाचा खेळ निराळा . . . ५

कोठे झुले तो पानमळा तर
कोठे ये पानगळा रे बाळा
काळाचा खेळ निराळा . . . ६

पिकाचा होई कधी भोपळा
कधी आणे सोळा रे बाळा
काळाचा खेळ निराळा . . . ७

उलघाल होई कोठे उन्हाळा
हुडहुडी थंडी हिवाळा रे बाळा
काळाचा खेळ निराळा . . . ८

काळाहाती मानव खुळखुळा
नमन करी त्या काळा रे बाळा
काळाचा खेळ निराळा . . . ९

काळाचा खेळ निराळा रे बाळा
काळाचा खेळ निराळाडाऊनलोड करा.
 
< मागील   पुढील >

  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Auto width resolution
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color