स्वागतकक्ष arrow सांगावा arrow सांगावा arrow वटसावित्रीचे गाणे
वटसावित्रीचे गाणे पी.डी.एफ़ छापा ई-मेल
लेख़क Administrator   

(वटसावित्रीची कथा सांगणारी दीर्घ कविता. )

अश्वपतीकन्या जरी
नाम असे सावित्री
सत्यवाना पती तरी
मानी मनी . . . . ।।१ ।।

नारदाने कथिले जरी
अल्पायुषी पती तरी
सत्यवाना मनी वरी
निजपती . . . . ।।२ ।।

गरिबी ही होती जरी
कष्ट करी दिसभरी
सावित्रीही राही तरी
समाधानी . . . ।।३ ।।

सासुश्वशुर वृद्ध जरी
सेवा करी परोपरी
आदर्शाची ठरे नारी
जगामाजी . . . ।।४ ।।

देव मानी पतिस खरी
आज्ञापालन सुखे करी
वाकुडा ना मुखांतरी
शब्द कधी . . . ।।५ ।।

एकदा ती सावित्री
सत्यवानाबरोबरी
गेली वनाअंतरी
सरपणालागी . . . ।।६ ।।

वाळक्याशा फांद्या जरी
असती ज्या तरूवरी
चढूनिया काढी तरी
सत्यवान . . . ।।७ ।।

पुरे म्हणे सावित्री
चला आता जाऊ घरी
म्हणे यम हसुनी तरी
``वर माग सुंदरी
जाई परि तू माघारी
लवकरी '' . . . ।।१६ ।।

``नातवंडे अपुली खरी
बैसलेली राज्यावरी
सासुसासरे माझे तरी
पाहू देत'' . . . ।।१७ ।।

एका वरे सावित्री
मागितले वर चारी
समाधानी अंतरी
यमराज . . . ।।१८।।

अखेरची काढी तरी
सत्यवान . . . ।।८ ।।

फांदी तोडता ती खरी
येऊनिया अंधारी
पडे कैसा भूवरी
सत्यवान . . . ।।९ ।।

मनातुनी सावित्री
समजूनी गेली खरी
पतिशिरा मांडीवरी
घेतलेसे . . . ।।१० ।।

श्रध्दा तिची देवावरी
नयनातुनी वाहे वारी
यमराज आला तरी
भीती नाही . . . ।।११ ।।

पतीची ती सेवा करी
वारा पाणी वरचेवरी
जपे मनाअंतरी
रामनाम . . . ।।१२ ।।

वाट संकटांची जरी
काटेकुटे असती तरी
यमापाठी सावित्री
निडरे जाई . . . ।।१३ ।।

यम म्हणे ``सावित्री
जाई आता माघारी
उपयोग नाही तरी
आता काही'' . . . ।।१४ ।।

धिटुकली सावित्री
ना फिरे माघारी
दया यमाअंतरी
उपजली . . . ।।१५ ।।

सत्यवानप्राणदोरी
हाती घेई सावित्री
फिरे यम माघारी
आल्या वाटे . . . ।।१९ ।।

आजच्या ह्या आम्ही नारी
सावित्रीच्यापरि खरी
कु टुंबाची खरोखरी
सेवा करू . . . ।।२० ।।

शुभदिनी आजतरी
देवाजीच्या चरणावरी
मागणी ही एक खरी
साऱ्या मागू . . . ।।२१ ।।डाऊनलोड करा.
 
< मागील   पुढील >

  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Auto width resolution
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color