घरटे पी.डी.एफ़ छापा ई-मेल
लेख़क सौ. शुभांगी सु. रानडे   

घरटे बांधियले झुलते झाडावर ते
मऊसूत रेशमापरि ते . . . १

दो पिल्लांची किलबिल त्या सुखवीते
हासरे सदा ते घरटे . . . २

दाणापाणीही शोधुनि भरवी त्याते
हळुहळूच फुलवी त्याते . . . ३

दिन एक परि पंखात भरुनिया वारा
पिल्ले ती घेती भरारा . . . ४

गगनाचा त्या खुणवी गंधित वारा
पिल्ला ने दूर संचारा . . . ५

कधी अवचितसे येती जणू त्या धारा
तरू जाई फुलुनी सारा . . . ६

 
< मागील   पुढील >

  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Auto width resolution
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color