चांदोबा पी.डी.एफ़ छापा ई-मेल
लेख़क सौ. शुभांगी सु. रानडे   

दुडुदुडु दुडुदुडु धावत चाले सावरीत तो तोल
म्हणे राम "गे आई, देई चांदोबा तो गोल" . . . १

"चंद्र दूर अति बाळा असतो आकाशीच्या माथी
कैसा आणुनि देऊ हाती दीप ना ती वाती" . . . २

सार्‍यांचे ते यत्नही पुरते होती ते अतिफोल
ऎकत असता रामाचे ते बोबडेसे बोल . . . ३

रामाच्या त्या हट्टापुढती झुके कुशल ती माय
कसे करावे समजेना तिज म्हणे "करू मी काय?" . . . ४

"का दिसता हो उदास आपण" म्हणे सुमंत प्रधान
"काय जाहले कथन करावे नका करू अनमान" . . . ५

"समजावू कैसे मी याला आहे सानही पोर"
परि सुमंत देई आणुनि हाती आरशाचा तो गोल . . . ६

हातीच्या त्या आरशामधि तो राम बघे चंद्रासी
अंबरीच्या सौरभासी धरी उरी नि मनासी . . . ७

नाचू लागे थुई थुई तो राममनीचा मोर
म्हणे "आई गे, आला हाती चांदोबा तो गोल" . . . ८

 
< मागील   पुढील >

  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Auto width resolution
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color