दिवाळीचा किल्ला पी.डी.एफ़ छापा ई-मेल
लेख़क सौ. शुभांगी सु. रानडे   

दीपावलीचा सणही आला
आकाशकंदील दारी लावला
पणत्या त्याही येती साथीला
मंगलमय तो प्रकाश पडला
मंगलमय तो प्रकाश पडला . . . १

मातीचा तो किल्ला केला
हळीव मोहरी गहू पेरला
हरित तृणांनी बहरून आला
हिरवा शेला जणू ल्यायिला
हिरवा शेला जणू ल्यायिला . . . २

वळणावळणाच्या वाटेला
रंग विटकरी हळूच भरला
खडू रोवुनी कडेकडेला
सुंदरसा तो रस्ता सजला
सुंदरसा तो रस्ता सजला . . . ३

पायथ्याशी ती नगरी वसली
छोटी_मोठी घरे लाविली
तळेही केले बदके आली
शोभा आली त्या नगरीला
शोभा आली त्या नगरीला . . . ४

किल्ल्यावरती बुरुज लाविला
सिंहासनी तो शिवबा बसला
उभे मावळे सभोवतीला
रक्षण करण्या त्या किल्ल्याला
रक्षण करण्या त्या किल्ल्याला . . . ५

बाजुस एका गुहाही केली
वाघोबाची स्वारी लपली
सर्व मंडळी खूष जाहली
पाहून ऎशा सजावटीला
पाहून ऎशा सजावटीला . . . ६



डाऊनलोड करा.
 
< मागील   पुढील >

  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Auto width resolution
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color