वेबसाईट - मेटा टॅग पी.डी.एफ़ छापा ई-मेल
लेख़क डॉ. सु. वि. रानडे   
वेबपेजच्या हेड(head)मध्ये वेबपेजविषयी सर्व माहिती असते. आपण मागे title व author हे दोन टॅग पाहिले. वेबपेजचे शीर्षक व लेखक यांची माहिती या टॅगमधून देता येते. ब्राउजरला वेबपेज दाखविण्यासाठी आवश्यक असणारी माहिती, तसेच शोधयंत्राला (Search Engine) मजकुरातील माहितीचा त्वरित शोध घेता यावा यासाठी description व key words हे मेटा टॅग वापरले जातात. description ही माहिती शोधयंत्राला मजकुराविषयी माहिती देण्यासाठी उपयुक्त ठरते तर key words म्हणजे मजकूर कशासंबंधी आहे हे शोधयंत्राला कळावे यासाठी दिलेले महत्वाचे शब्द होत. मात्र आता आधुनिक शोधयंत्रे केवळ कीवर्ड्सवर अवलंबून राहत नाहीत. त्यामुळे याचे महत्व कमी झाले आहे.
आता वेबपेजविषयी माहिती (metadata) देण्यासाठी मेटा टॅगचा कसा वापर करतात ते खालील उदाहरणावरून स्पष्ट होईल.


REFRESH
ब्राउजरला वेबपेज उघडण्यास वेळ लागत असेल तर आपण रिफ्रेश बटन दाबून पुनः पेज लोड करतो. हे कार्य १० सेकंदानी आपोआप व्हावे यासाठी खालील मेटाटॅग वापरतात.
meta http-equiv=refresh content=5; url=http://www.dnyandeep.net
ताज्या बातम्या, शेअरचे भाव इत्यादी सतत बदलती माहिती वेबपेजवर लोड केली जात असेल तरी नवी माहिती लगेच दिसण्यासाठी या टॅगचा वापर करून पेज रिफ्रेश केले जाते.

REDIRECT
काही वेळा वेबसाईट वा वेबपेजचे नाव व जागा बदलली असल्यास जुन्या वेबपेजवर जाणार्‍या ग्राहकाला वेबपेज दिसत नाही. अशावेळी या वेबपेजवरून नव्या वेबपेज वा वेबसाईटकडे ग्राहकाला रिडायरेक्ट करण्यासाठी (आपोआप नेण्यासाठी) वरीलप्रमाणेच रिफ्रेश मेटाटॅग वापरतात. मात्र वेबपेजचे नाव वेगळे नवे देतात.
meta http-equiv=refresh content=5; url=http://www.mymarathi.com
याचा अर्थ ब्राउजरने ५ सेकंदानी http://www.mymarathi.com हे नवे वेबपेज उघडावे.

NOINDEX
काहीवेळा शोधयंत्राने हे पान शोधू नये असे आपणास वाटत असेल तर meta name=ROBOTS CONTENT=NOINDEX असा मेटा टॅग वापरावा.

आपण इतरही काही माहिती मेटा टॅगने देऊ शकता मात्र त्याची दखल शोधयंत्राद्वारे घेतली जात नाही.
 
< मागील   पुढील >

  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Auto width resolution
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color