वेबसाईट - बुलेटेड लिस्ट पी.डी.एफ़ छापा ई-मेल
लेख़क डॉ. सु. वि. रानडे   

आपल्याला पुष्कळ्वेळा काही नावांची यादी करायची असते. एकतर क्रमांक घालून वा काही खूण(bullet) काढून प्रत्येक ओळीवर आपण ती नावे लिहितो.
वेबसाईटवर अशी नावे लिहिण्यासाठी बुलेटेड लिस्ट वापरतात. क्रमांक यादी दाखविण्यासाठी ol (orderly list) तर बुलेटसाठी ul (unorderly list) हे टॅग वापरतात. अर्थात टॅग संपला हे दर्शविण्यासाठी /ol किंवा /ul हे टॅग लिहावे लागतात. नावाची प्रत्येक ओळ वेगळी दाखविण्यासाठी li व /li या टॅगचा वापर करावा लागतो. ज्ञानदीप फौंडेशनची संकेतस्थळे दाखविण्यासाठी खालील प्रोग्रॅम लिहून दाखविला आहे. (मराठी कसे लिहायचे याची माहिती नंतर देणार आहे. सध्या आपण त्याऎवजी इंग्रजी शब्द लिहून बघावेत.)

वेबसाईटवर ही माहिती खालीलप्रमाणे दिसेल.

आता हीच माहिती क्रमांकासहित येण्यासाठी प्रोग्रॅममध्ये फक्त ul च्या जागी ol व /ul च्या जागी /ol लिहिले की खालीलप्रमाणे यादी दिसेल. एका यादीतील एका नावाखाली त्या नावाविषयी दुसरी यादीदेखील करता येते.
ती खालीलप्रमाणे दिसेल.

हेडींग, पॅरेग्राफ, चित्र व बुलेटेड लिस्टचा वापर करून तुम्हाला आता आकर्षक माहिती लिहिता येईल.

 
< मागील   पुढील >

  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Auto width resolution
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color