११. बडोदा १९२१ - न. चिं. केळकर

 

प्रत्येक पिढीची अभिरुची व स्मरणशक्ती या दोन चाळणीच होत. या जोडचाळणीतून प्रत्येक पिढीत काही लेख सरस्वतीच्या गंगाजळीत पडतात. हे सर्व गाळीव लेख मिळून जो संग्रह तयार होतो त्याचे नाव वाङ्मय.

Hits: 15