९. मुंबई १९१५ - गंगाधरराव पटवर्धन

 

प्राचीन वाङ्मय हे आपल्या पूर्वजांचे आहे म्हणूनच नव्हे तर शुद्ध शीलाला, शुद्ध वर्तनाला, परमेश्वरी भक्तीला आणि कर्तव्यनिष्ठेला उत्तेजक आहे. मानवी स्वरूपाची पूर्णता करण्यास उपयुक्त आहे.

Hits: 14