छोटे

Written by Suresh Ranade

एकदा छोट्या खारीला
वाटते व्हावे घार
उंच भरारी घेऊन
जावे साता समुद्रापार ---- १

एकदा छोट्या सशाला
वाटते व्हावे लांडगा
शिकार करणार्‍या पारध्याचा
आपणच करावा पापड-सांडगा ---- २

एकदा छोट्या मुंगीला
वाटते व्हावे हत्ती
एका दमात आणावी
सारी साखरेची पोती ---- ३

एकदा छोट्या राजूला
वाटते व्हावे अमिताभ
आणि ढिश्यांव ढिश्यांव करुन
चोरांना सार्‍या करावे साफ ---- ४

छोट्यांचे आपले एकच गाणे
खाणे, पिणे, खेळणे, झोपणे
बरे आहे आपले छाटेच राहणे
नको रे बाबा मोठ्ठे होणे ---- ५

Hits: 16