नको देवराया - संत कान्होपात्रा

Written by Suresh Ranade

नको देवराया अंत आता पाहू
प्राण हा सर्वथा, जाऊ पाहे

हरिणीचे पाडस, व्याघ्रे धरीयेले
मजलागी जाहले तैसे देवा

तुजविण ठावं न दिसे त्रिभुवनी
धावे हे जननी विठाबाई

मोकलूनी आस, जाहले उदास
घेई कान्होपात्रेस हृदयात

Hits: 29