नाट्यगीते ६

Written by Suresh Ranade
  जय शंकरा गंगाधरा - (अहीर भैरव)
जयोस्तुते उषादेवते - (देसकार)
सोहम् हर डमरु बाजे - (तोडी)
ओ गुलबदन जादू नयन - ( मिश्र खमाज)
बसंतकी बहार आयी - (बसंतबहार)
हरी मेरो जीवन प्राण अधार - (पिलू)
कोण अससी तू नकळे मजला - (जोगकंस)
तारिल हा तुज गिरिजाशंकर - (हिंडोल)
२६. संगीत मदनाची मंजिरी - विद्याधर गोखले
  मानिनी सोड तुझा अभिमान - (मल्हार)
तारिल तुज - (अंबिका)
अंग अंग तव अनंग - (सोहनी)
ऋतुराज आज मनी आला - ( छाया मल्हार)
२७ संगीत जय जय गौरीशंकर - विद्याधर गोखले - १४ ऑगस्ट १९६६
  भरे मनात सुंदरा
निराकार ओंकार - (सावनी कल्याण)
नारायणा रमा रमणा - (नटभैरव)
कशी नाचे छमाछम मत्तमयूरी - (मांड)

२८

संगीत मेघमल्हार - विद्याधर गोखले - १३ ऑगस्ट १९६७
  गुलजार नार ही मधुबाला - (पहाडी)
धन संपदा नलगे मला ती - (अभोगी)
धीर धरी धीर धरी, जागृत गिरीधारी - ( मांड)
२९. संगीत स्वर सम्राज्ञी - विद्याधर गोखले - २ डिसें. १९७२
  कशी केलीस माझी दैना - (यमन)
एकलीच दीपकळी मी अभागिनी - (सोहनी)
रे तुझ्यावाचून काही येथले अडणार नाही - (तिलंग)
३० संगीत मत्स्यगंधा - वसंत कानेटकर - १ मे १९६४
Hits: 21