मराठी प्रतिशब्दांचा अफाट संग्रह

Written by Suresh Ranade

मराठी भाषेच्या अद्‌भुत विश्वात आपले स्वागत! http://www.marathibhasha.com या संकेतस्थळावर ३५ परिभाषांमधील २,६७,००० इंग्रजी शब्दांचा व त्यांच्या मराठी प्रतिशब्दांचा अफाट संग्रह आहे!

Hits: 30